Το επιχειρηματι-
κό μας μοντέλο

Η στρατηγική μας βασίζεται στην ανάδειξη των αναγκών του πελάτη σε πρώτη προτεραιότητα.

Περισσότερα

Service

Η Frigoglass service εξασφαλίζει την ποιότητα και την αποδοτικότητα μέσω της διάχυσης βέλτιστων πρακτικών από τις παγκόσμιες δραστηριότητες των υπηρεσιών μας.

Breweries

Ideal for placement on counters or behind the bar. Counter-Top and Back-of-Bar ICMS offer a wide product display area with the product placed at eye level.